تكنيك واقعيت بخشي

نويسنده: علي اسدي


منظور از واقعيت بخشي به آثار هنري، واقعي كردن كاراكترهاي انساني و غير انساني و پديده هاي موجود در آثار هنري است. مثلاً در كارتون شماره ي يك مي بينيم كه هنرمند مجسمه ساز در حال ساختن مجسمه ي نان است و پرندگان به سمت خورده سنگ هاي مجسمه رفته و در حال خوردن آن ها هستند. در واقع، كارتونيست در اثر خود به ناني كه از سنگ درست شده، رنگ واقعيت بخشيده و از اين طريق توانسته اثري خلاقانه پديد آورد.

كارتون شماره ي يك

T-Vagheiat-Cartoon-01

در نگاه اول ممكن است خواننده ي اين متن به اشتباه بيفتد و اين تكنيك را با تكنيك جان بخشي، يكي بداند. اما لازم به توضيح است كه تكنيك واقعيت بخشي با جان بخشي متفاوت است. مهمترين ويژگي جان بخشي آن است كه اشياء و پديده ها، شخصيت انساني پيدا كنند. آنها مي توانند همه ي صفات انساني همچون آگاهي، اراده، عشق، نفرت، محبت، خشم و... را داشته باشند. استاد حسين نيرومند در كتاب «فيل آبي» به توضيح كامل تكنيك جان بخشي پرداخته است. اما در تكنيك واقعيت بخشي، همانطور كه پيش از اين گفتيم، كارتونيست به عناصر و رويدادهاي موجود در آثار هنري، رنگ واقعيت زده و آن ها را واقعي فرض مي كند و قصد ندارد به اشياء و پديده ها شخصيت انساني ببخشد.
در اين تكنيك تاكيد بر آثار هنري از قبيل نقاشي، عكس، مجسمه، گرافيك و قالي است. در تكنيك واقيت بخشي ما شاهد كنش و واكنش عناصر درون يك اثر هنري با محيط بيرون هستيم و ارتباط درون و بيرون اثر هنري براي ما اهميت زيادي پيدا مي كند. براي واقعيت بخشيدن به آثار هنري، چهار حالت را مي توان متصور شد.

 

حالت اول، هم زماني دو اتفاق:

در اين حالت كاراكتر يا پديده درون اثر هنري و اتفاقي كه بيرون از آن (در دنياي واقعي) در حال رخ دادن است، با هم مرتبط مي شوند، به طوري كه گويي كاراكتر يا پديده ي درون اثر، در حال واكنش نشان دادن به اتفاق بيروني است. حال آن كه هم زماني و كنارهم قرار گرفتن اين دو اتفاق، مخاطب را به اشتباه مي اندازد. در اين حالت حتي اگر اتفاق بيروني را حذف كنيم، در شكل و شمايل اثر هنري تغييري ايجاد نخواهد شد.
در كارتون شماره ي دو، كاراكتر اثر هنري به پوست موزي واكنش نشان داده و از ترس در حال جيغ كشيدن است. اما در واقع اگر حتي پوست موزي در كنار تابلو نباشد، باز هم كاراكتر اين تابلو، جيغ خود را خواهد كشيد، چون نام اين اثر، «جيغ» است.

كارتون شماره ي دو
T-Vagheiat-Cartoon-02 


حالت دوم، واكنش اثر به اتفاق بيروني:

در اين حالت، كاراكتر يا پديده ي موجود در اثر هنري، واقعاً به اتفاق بيروني واكنش نشان مي دهد. به طوري كه اگر اتفاق بيروني را حذف كنيم، كاراكتر اثر هنري، به حالت قبلي (اصل اثر هنري) برمي گردد.
در كارتون شماره ي سه مشاهده مي كنيم كه كاراكتر اثر هنري، به ريختن رنگ بر روي تابلو واكنش نشان داده و در حال جيغ كشيدن است. طبيعتاً اگر رنگي در كار نبود، اين كاراكتر كماكان لبخند زيباي خود را ادامه مي داد.

كارتون شماره ي سه


 T-Vagheiat-Cartoon-03

حالت سوم، سرايت كردن اتفاقات درون اثر به بيرون:

در اين حالت، كنش و واكنش هايي درون اثر در حال رخ دادن است و اين اتفاقات به بيرون از اثر نيز كشيده مي شود. اين كنش و واكنش ها ممكن است به صورت خواسته ها و نيازها و تمايلات دروني كاراكتر اثر هنري و سرايت اين خواسته ها و نيازها به بيرون از اثر، نمايان شود.
در كارتون شماره ي چهار، مشاهده مي كنيم كه پول دوستي و طمع مرد سوار بر اسب باعث شده  كه از جايگاه خود خارج شود و به بيرون از جايگاه به سمت اسكناسِ افتاده بر روي زمين حركت كند كه نتيجه اي جز نابودي كاراكتر نداشته است.

كارتون شماره ي چهار

T-Vagheiat-Cartoon-04

در كارتون شماره ي پنج، درگيري كاراكترهاي نقاشي شده روي كوزه، به بيرون (دنياي واقعي)  سرايت كرده و باعث كشته شدن يك توريست شده است.

كارتون شماره ي پنج

T-Vagheiat-Cartoon-05
 
حالت چهارم، تصور كاركتر بيروني به واقعي بودن اثر هنري:

در حالت چهارم، كاراكتر دنياي واقعي، دچار اشتباه شده و در مواجهه با اثر هنري به گمان مي افتد كه با واقعيتي رو به رو شده است.
كارتون شماره شش، حالت چهارم را به خوبي براي ما به تصوير كشيده است.

كارتون شماره ي شش

T-Vagheiat-Cartoon-06

كارتون شماره ي هفت نيز علاوه بر به تصوير كشيدن حالت چهارم، نشان مي دهد كه حتي هنر سينما را هم مي توان به ليست هنرهاي مورد نظر در تكنيك واقعيت بخشي اضافه كرد.


كارتون شماره ي هفت

T-Vagheiat-Cartoon-07
 
نمونه هاي ديگر از حالت هاي چهارگانه ي تكنيك واقعيت بخشي:

 

حالت اول

T-Vagheiat-Cartoon-08

حالت دوم

T-Vagheiat-Cartoon-09

حالت سوم

T-Vagheiat-Cartoon-10

حالت چهارم

 T-Vagheiat-Cartoon-11


در پايان از شما عزيزان تقاضا دارم در صورتي كه نقد و يا پيشنهادي در ارتباط با نوشته ي فوق در نظر داريد، از طريق ايميل آدرس  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با نگارنده در ميان بگذاريد. پيشاپيش از همياري صميمانه ي شما سپاسگزارم.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی